707./1975

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1975.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä huhtikuuta 1949 annetussa laissa (307/49), ja 30 luvun 6 §, sellaisena kuin se on 10 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (55/65), näin kuuluviksi:

10 luku

Laillisesta tuomioistuimesta.

10 a §.

Milloin erikseen tehdään kanne aviopuolison elatusvelvollisuudesta toista puolisoa kohtaan, on laillinen tuomioistuin sen paikkakunnan oikeus, missä jommallakummalla puolisoista on kotipaikka.


30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sekä hovioikeuden päätöksen alistamisesta.

6 §.

Muutoksenhakulupaa ei 3 §:n 1 kohdan nojalla myöskään voida myöntää:

1) asianosaiselle, jos se, minkä osalta hovioikeuden ratkaisu on ollut hänelle vastainen, koskee ainoastaan velvollisuutta ottaa osaa puolison tai lapsen elatukseen;

2) väkijuomalainsäädäntöä vastaan tehtyä rikosta koskevassa jutussa muulle kuin sille, joka on tuomittu menettämään virka tai toimi taikka oikeus elinkeinon tai ammatin harjoittamiseen, niin myös sille, joka on tuomittu menettämään muuta omaisuutta kuin alkoholipitoista ainetta, sellaisen omaisuuden arvo tai rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, ei kuitenkaan, jos sen arvo, jonka osalta hovioikeuden tässä kohden antama ratkaisu on ollut hänelle vastainen, ilmeisesti ei ole enemmän kuin 2 000 markkaa;

3) kun muutoksenhaku koskee ainoastaan oikeudenkäyntikuluja taikka päätöstä, jolla hovioikeus, antamatta lausuntoa pääasiasta, on palauttanut jutun alioikeuteen tai siirtänyt sen toiseen alioikeuteen; eikä

4) jos muutoksenhaku on muualla laissa erikseen kielletty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1975.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.