529/1975

Annettu Naantalissa 4 päivänä heinäkuuta 1975.

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (287/67), näin kuuluvaksi:

4 §.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kuitenkin antaa luvan kauppamerenkulun harjoittamiseen ulkomaalaisella aluksella Suomea paikkakuntien välillä, milloin kysymyksessä on Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välinen liikenne tahi sellainen ruotsalainen, norjalainen tai tanskalainen öljyn, kemikaalien tai irtosementin kuljettamiseen taikka muuhun erityiseen tehtävään tarkoitettu erikoisalus, jollaisia ei riittävästi ole Suomesta saatavissa. Lupa voidaan antaa enintään vuodeksi kerrallaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1975.

Naantalissa 4 päivänä heinäkuuta 1975.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. kauppa- ja teollisuusministeri
Olavi J. Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.