482/1975

Annettu Naantalissa 25 päivänä kesäkuuta 1975.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1029/74), 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 7 ja 8 kohta, selaisina kuin ne ovat 20 päivanä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), 12 §:n 1 momentin 28 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), sekä listään lain 10 §:ään opetuslupaa koskevan nimikkeen jälkeen Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskeva uusi nimike seuraavasti:

4 §.

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, teknillinen tarkastuslaitos, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistaminen 150 markkaa.


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


7) hirven kaatamiseen 250 markkaa kultakin hirveltä ja 90 markkaa kultakin hirven vasalta;

8) valkohäntäpeuran kaatamiseen 90 markkaa kultakin valkohäntäpeuralta ja muun hirvieläimen kaatamiseen 60 markkaa kultakin eläimeltä;


12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


28) teknillisen tarkastuslaitoksen mittaamisvälineiden tarkastuksesta antama todistus;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975, kuitenkin siten, että lain 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä lääninoikeuksien osalta tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Naantalissa 25 päivänä kesäkuuta 1975.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.