446/1975

Annettu Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle

Oikeusministerin esittelystä säädetään velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa 23 päivänä toukokuuta 1975 annetun lain (349/75) 7 §:n nojalla:

Velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain (349/75) mukaan Suomen tuomioistuimeen kutsutulle todistajalle tai asianosaiselle suoritetaan matkakustannusten korvausta, toimeentulokustannusten korvauksena päivärahaa ja majoittumiskorvausta sekä korvausta taloudellisesta menetyksestä sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Matkakustannusten korvaus määrätään suoritettavaksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen (8I3/ 72) 4 §:n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Matkakustannusten korvaus voidaan määrätä suoritettavaksi 1 momentissa mainitun asetuksen 4 §:n 2 momentin mukaisesti, milloin todistajan nimennyt asianosainen taikka tuomio istuimeen todistajaksi tai asianosaisena kuultavaksi kutsuttu itse sitä pyytää ja käytetty kulkutapa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Milloin tuomioistuin on katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että kuultavaksi kutsuttu käyttää matkaan henkilöautoa, suoritetaan korvauksena enintään 50 penniä kilometriltä.

Päivärahan määrä, joka lasketaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetyllä tavalla, on matkavuorokaudelta 30 markkaa, jos matka sen aikana kestää enintään 12 tuntia, ja 45 markkaa, jos matka sen aikana kestää yli 12 tuntia.

Majoittumiskorvausta, joka määrätään valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 7 §:ssä säädetyllä tavalla, suoritetaan enintään 70 markkaa matkavuorokaudelta.

Korvauksena taloudellisesta menetyksestä, joka lasketaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8 §:ssä säädetyllä tavalla, suoritetaan enintään 90 markkaa vuorokaudelta.

Tuomioistuimeen kutsutulle todistajalle tai asianosaiselle suoritettavaksi määrätty korvaus maksetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 9 ja 10 §:ssä säädetyllä tavalla.

Velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n 2 momentissa mainittu ennakko suoritetaan shekillä, joka on asetettu maksettavaksi sen maan rahassa, missä kutsun tiedoksianto toimitetaan. Matkakustannusten ennakon sijasta voidaan antaa matkalippu.

Ennakon suorittamisesta on tehtävä merkintä tiedoksiantoasiakirjaan.

Oikeusministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita varten sekä antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.