201/1975

Annettu Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1975

Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pellon käytön rajoittamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1969 annetun lain (216/69) 14 b §, sellaisena kuin se on 24 päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa (380/74), ja lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2a§

Sellaisia pellonvaraussopimuksia, joiden osalta sopimuskausi alkaisi 1 päivänä toukokuuta 1975 tai sen jälkeen, ei tehdä.

14b§

Poiketen siitä, mitä tässä laissa on säädetty, voi viljelijä ennen sopimuskauden loppua luopua pellonvaraussopimuksesta. Sopimuksen katsotaan tällöin purkautuneen viljelijän maatalouslautakunnalle tai maataloustoimistolle ilmoittaman kalenterikuukauden 1 päivästä lukien. Sopimuksen purkautuessa ei sovelleta, mitä 11 §:ssä on sopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä säädetty. Milloin viljelijä, joka on 7 §:n mukaisesti metsittänyt osan maatilan pelloista, haluaa luopua pellonvaraussopimuksesta siltä osin kuin se kohdistuu maatilan muuhun peltoon, voidaan sopimus purkaa ja sen sijaan tehdä viljelijän kanssa uusi sopimus, jonka mukaan pellonvarauskorvausta maksetaan viljelijälle metsitetyn pellon osalta enintään yhdeksän vuoden ajan 5 §:ssä tarkoitetun ensimmäisen sopimuskauden alusta lukien.

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.