1050/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) väliaikaisesti näin kuuluva 30 b §:

30b§

Luovutuskirja sekä arvopaperien myynti onleimaverosta vapaa, kun avoimen yhtiön, kommandiitti- tai laivanisännistöyhtiön tahi niihinverrattavan yhtymän omaisuutta vuosina 1974―1977 luovutetaan yhtiön tai yhtymän toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle edellyttäen, että osakeyhtiö on perustettu jatkamaansitä toimintaa, mihin luovutettua omaisuutta onpääasiallisesti käytetty, ja että yhtiön tai yhtymän osakkaina ennen vuotta 1974 olleet henkilöt tai henkilöt, jotka ovat näiltä saaneet yhtiöntai yhtymän osuudet perintönä tai testamentillataikka naimaosana tai avio-oikeuden nojalla,omistavat osakeyhtiön osakkeista vähintäänkaksi kolmannesta.


Milloin luovutuksesta, joka tämän lain mukaan olisi leimaverosta vapaa, on vero suoritettu, maksaa lääninhallitus hakemuksesta verontakaisin.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.