1005./1974

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1974.

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä lisätään 31 päivänä lokakuuta 1896 annettuun ulosottoasetukseen uusi 29, 30 ja 31 § seuraavasti:

29 §.

Jos velallisen luona tapahtuvassa ulosmittauksessa tai ulosottoyrityksessä ei löydy saamisen täyteen suoritukseen riittäviä riidattomia varoja taikka ulosmitattuja varoja ei voida heti käyttää saamisen suoritukseen, toimitusmiehen on ulosottolain 3 luvun 33 §:ssä tarkoitetun selvityksen saamiseksi tiedusteltava velalliselta, onko tällä toimituksessa todettujen varojen lisäksi muita ulosmittauskelpoisia varoja ulosottomiehen toimialueella tai muualla. Jos määrättyä ulosmitattavaksi osoitettua omaisuutta ei ole löytynyt, toimitusmiehen on tiedusteltava tätä omaisuutta.

Toimitusmiehen on tehtävä 1 momentissa mainitusta tiedustelusta ja siihen annetusta vastauksesta merkintä täytäntöönpanon perusteena olevaan asiakirjaan. Samoin on siihen merkittävä, mistä syystä määrättyä ulosmitattavaksi osoitettua omaisuutta ei ole voitu käyttää saamisen suoritukseen.

30 §.

Jos velallisen luona tapahtuvassa täytäntöönpanossa ei löydy tuomiossa toiselle annettavaksi määrättyä irtainta esinettä tai asiakirjaa, toimitusmiehen on tiedusteltava esinettä tai asiakirjaa velalliselta.

Jos täytäntöönpanoa ei voida toimittaa, toimitusmiehen on tehtävä merkintä 1 momentissa mainitusta tiedustelusta ja siihen annetusta vastauksesta täytäntöönpanon perusteena olevaan asiakirjaan.

31 §

Milloin velallinen ilman laillista syytä kieltäytyy vastaamasta toimitusmiehen hänelle 29 §:n 1 momentin tai 30 §:n 1 momentin mukaisesti esittämään tiedusteluun, toimitusmiehen on ilmoitettava velalliselle niistä seuraamuksista, joita tästä velallisen niskottelusta saattaa velalliselle ulosottolain 3 luvun 34 §:n mukaan aiheutua. Toimitusmiehen on lisäksi annettava edellä sanottu ilmoitus velalliselle kirjallisena.

Jos velallinen 1 momentissa mainitun ilmoituksen jälkeen edelleen kieltäytyy vastaamasta tiedusteluun, toimitusmiehen on tehtävä merkintä suorittamistaan toimenpiteistä ja velallisen kieltäytymises tä täytäntöönpanon perusteena olevaan asiakirjaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1975.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1974.

Tasavallan presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.