898/1974

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1974

Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) 9 §:n 1 momentti sekä lisätään 2 §:ään uusi 1 kohta, jolloin nykyinen 1, 2 ja 3 kohta siirtyvät 2, 3 ja 4 kohdaksi, ja 16 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä:

1) kun se on kuormauksen tai kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä liikkumattomana ja vahinko on kohdistunut ajoneuvon omistajaan kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä;


3a§

Mitä tässä laissa säädetään moottoriajoneuvon omistajasta, koskee myös toisen pysyvään hallintaan luovutetun moottoriajoneuvon haltijaa.

Omaisuuteen kohdistuneesta yhdestä liikennevahingosta tai välittömästi toinen toiseensa liittyvästä useammasta liikennevahingosta yhteensä suoritetaan korvausta enintään 750 000 markkaa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden.


16§

Jos moottoriajoneuvo on luovutettu toisen pysyvään hallintaan, on haltija ensisijaisesti velvollinen suorittamaan hyvikkeen siltä osin kuin se kohdistuu hänen hallinta-aikaansa ja sen suuruisena kuin se olisi voitu panna hänen maksettavakseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pekka Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.