817/1974

Annettu Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 1974

Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin (149/22) uusi 5 a § seuraavasti:

5a§

Virkaa tai tointa täytettäessä on, mikäli tämä ei viivytä nimitysasian käsittelyä, sen estämättä, mitä hakuajoista valtion virkaan tai toimeen on säädetty, otettava huomioon myös sellainen hakija, joka on hakuajan jälkeen osoittanut tässä laissa tarkoitetun kielitaidon ja toimittanut siitä todistuksen asianomaiselle viranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 1974.

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin nimitysasioihin sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Helsingissä 8. päivänä marraskuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.