621/1974

Annettu Naantalissa 19. päivänä heinäkuuta 1974

Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63) 8 §:n 2 momentti ja muutetaan lain 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 22 §:n 1 momentti seuraavasti:

Päätöksessä, jolla täytäntöönpanopyyntöön suostutaan, on rangaistus muunnettava saman pituiseksi vankeusrangaistukseksi.

Vankeudeksi muunnettu rangaistus pannaan täytäntöön Suomen lain mukaan, min kuin lainvoiman saaneen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty. Nuorisovankilaan määrätyn nuoren rikoksentekijän rangaistusaikaa ei kuitenkaan saa pitentää.


Suomessa tuomittu vankeusrangaistus tai sakon muuntorangaistus voidaan jättää täytäntöön pantavaksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, jos tuomittu täytäntöönpanoon ryhdyttäessä on asianomaisen pohjoismaan kansalainen tai pysyvästi asuu siellä taikka jos tuomittu, vaikka ei olekaan asianomaisen maan kansalainen tai ei asu siellä pysyvästi, mainittuna aikana oleskelee tuossa maassa ja täytäntöönpanoa olosuhteisiin katsoen voidaan pitää tarkoituksenmukaisena.


Ehdonalaisesti vapautettuja koskevat toimenpiteet.
21§

Jos Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa ehdonalaiseen vapauteen päästetty henkilö määrätään Suomessa menettäneeksi ehdonalaisen vapautensa, oikeusministeriön on muunnettava vielä suorittamatta oleva rangaistuksen osa saman pituiseksi vankeusrangaistukseksi. Sen jälkeen on muunnettu rangaistus pantava täytäntöön Suomessa niin kuin asianomainen olisi täällä päästetty ehdonalaiseen vapauteen.


22§

Suomessa ehdonalaiseen vapauteen päästetyn henkilön valvonta voidaan jättää järjestettäväksi Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975. Mitä 8 §:n 1 momentissa on säädetty vankeusrangaistuksesta, koskee myös ennen lain voimaan tuloa tuomittua kuritushuonerangaistusta.

Naantalissa 19. päivänä heinäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.