506/1974

Annettu Naantalissa 20. päivänä kesäkuuta 1974

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 9 §:n 1 momentti ja 32 a §, sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (785/71), sekä lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin entinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta määräajaksi tai siksi ajaksi, minkä ajoneuvo on saman haltijan käytössä, vapauttaa varsinaisesta ajoneuvoverosta tai sen osasta moottoriajoneuvotyypin, joka maanpuolustuksen kannalta tai muusta syystä on maalle edullinen, sekä myös moottoriajoneuvon, jota käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen tai pääasiallisesti ulkomailla tai yksityisellä alueella.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, jos poistettavaksi pyydetyn veron määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa tai sitä pienempi.


32a§

Mikäli kohtuussyyt tahi säälittävät tai muut erityisen painavat syyt vaativat, valtiovarainministeriö voi hakemuksesta myöntää vapautuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta tahi määrätä valtion varoista maksettavaksi takaisin suoritetun lisäveron.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus voi määräämillään ehdoilla erityisen painavien syiden vaatiessa myöntää lykkäystä tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1974.

Naantalissa 20. päivänä kesäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.