356/1974

Annettu Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 1974

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen 8 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1963 annetussa asetuksessa (642/63), näin kuuluvaksi:

Milloin sillä, joka tuo maahan tilapäistä käyttöä varten moottoriajoneuvon, tulee olla liikennevakuutus, on hänen, jollei hän ole ottanut sitä suoraan liikennevakuutusyhdistykseltä, otettava se tulliviranomaisen välityksellä rajavakuutuksena siten kuin 10 päivänä toukokuuta 1974 annetussa asetuksessa tullilaitoksen tehtävistä maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon liikennevakuutuksessa (355/74) erikseen säädetään.

Jos liikennevakuutusyhdistys on tehnyt kansainvälistä liikennevakuutuskorttia tai rajavakuutusta koskevan taikka muun sopimuksen, jonka mukaan se vastaa maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta, tulee yhdistyksen toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle sitoumus siitä, että se rajoituksitta liikennevakuutuslain mukaan vastaa tällaisen ajoneuvon täällä aiheuttamasta liikennevahingosta silloinkin, kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, ennen kuin ajoneuvo viedään maasta. Sitoumuksesta tulee käydä selville ne seikat, joiden nojalla voidaan todeta, ettei ajoneuvon maahantuojalla ole vakuuttamisvelvollisuutta. Liikennevakuutusyhdistyksen on toimitettava sitoumuksen jäljennös tullihallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1974.

Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.