12/1974

Annettu Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1974

Laki valtion eläkelain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 12 §:n 1 momentti ja 13 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (793/68), näin kuuluviksi:

12§

Myönnettäessä eläke tämän lain 10 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen eläkkeen enimmäismäärän laskemiseksi eläkkeeseen lisätään kansaneläkkeen perusosa ja kutakin 10 a §:ssä tarkoitettua 16 vuotta nuorempaa lasta kohden kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty kansaneläkkeen lapsikorotus sanotun lain 27 §:ssä tarkoitetun kolmannen kuntaryhmän mukaisena;

työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähennys, joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuoksi, tämän lain mukainen eläke kuitenkin, jos se on myönnetty 10 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen, sellaisenaan; ja

työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentissa mainittu eläke, elinkorko tai korvaus.

13§

Eläkkeen määrä lasketaan uudelleen,

jos edunsaajalla sen jälkeen, kun eläke edellä säädetyin tavoin on laskettu, todetaan olevan oikeus eläkkeen määrää laskettaessa huomioon otettavaan eläkkeeseen, elinkorkoon tai korvaukseen; tai

jos tällaisen eläkkeen elinkoron tai korvauksen määrä valituksen johdosta muuttuu; tahi

kun 10 a §:ssä tarkoitettu lapsi täyttää 16 vuotta; taikka

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, elinkoron tai korvauksen määrä on olennaisesti muuttunut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1974.

Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.