1044/1973

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun evankelisluterilaisen kirkon eläkeasetuksen (618/66) 1 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1968 annetussa asetuksessa (154/68) sekä 3 §, näin kuuluviksi:

Erityisenä eläkeikänä on edunsaajalla, jokaon kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton taimuun seurakuntain yhtymän palveluksessasairaanhoitajana, apuhoitajana tai

lastenhoitajana 58 vuotta

diakonissana, kodeissa kiertävänäsosiaalityöntekijänä tai kodinhoitajana 60 vuotta

nuorisotyönohjaajana tai nuorisotyössä olevana diakonina 60 vuotta

kuorma-auton kuljettajana 60 vuotta

haudankaivajana 60 vuotta

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa arvioidaan vapaa asunto lämpöineen niiden perusteiden mukaan, jotka on vahvistettunoudatettaviksi laskettaessa veron ennakonpidätystä kaupungissa ja kauppalassa, kutenkinsiten, että asunnon pinta-alasta otetaan huomioon enintään 150 neliömetriä.

Jos vapaan asunnon ja lämmön sijasta onsuoritettu rahakorvaus, tästä otetaan huomioonenintään määrä, joka vastaa pinta-alaltaan 150neliömetrin suuruiselle asunnolle ja asuntoetuun sisältyvälle lämmölle 1 momentin mukaan laskettavaa arvoa, ei kuitenkaan enempääkuin 12 prosenttia edunsaajan varsinaisesta palkasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974 kuitenkin siten että 3 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1973 lukien.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.