998/1973

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 5 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (347/72), 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 1 kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1972 annetussa laissa (734/72), Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike ja lain 14 §:n Ilmoitusta paineastiain kirjaamista varten koskeva nimike, sellaisina kuin ne ovat edellä mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa, sekä lisätään lain 12 §:n 1 momenttiin uusi 50 ja 51 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä: Lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus, merenkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, paineastiain tarkastuslaitos, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.


10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) paineastian käyttämiseen:

höyrykattilasta ja painesäiliöstä 30 markkaa, kun höyrykattilan teho on enintään 0,5 MW tai painesäiliön tilavuus enintään 1,0 m3;

60 markkaa, kun kattilan teho on enintään 3 MW tai säiliön tilavuus enintä 3 m3;

120 markkaa, kun kattilan teho on enintään 15 MW tai säiliön tilavuus enintään 20 m3;

200 markkaa, kun kattilan teho on enintään 30 MW tai säiliön tilavuus enintään 100 m3;

300 markkaa, kun kattilan teho on enintään 100 MW tai säiliön tilavuus enintään 300 m3;

ja

500 markkaa, kun kattilan teho tai säiliön tilavuus on suurempi.


Rekisteriote:

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta tai elinkeinohallituksesta, 10 markkaa arkilta, jos sen antaa henkikirjoittaja, 7 markkaa arkilta ja muutoin 5 markkaa 50 penniä arkilta;

3) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tai elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä, milloin ote annetaan valokopiona tai erillisille lehdille kirjoitettuna, 10 markkaa ensimmäiseltä lehdeltä ja 5 markka kultakin seuraavalta lehdeltä;


Teknisen laitteen hyväksyminen: koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 40 markkaa.


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


niin myös


50) elinkeinohallituksen antama päätös ja välipäätös;

51) lääninhallituksen kouluosaston antamat toimituskirjat.


14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus paineastian rekisteröintiä varten: hörykattilasta tai painesäiliöstä 30 markkaa.


Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.