392./1973

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1973.

Laki eräiden ulosottolain voimaanpanemisesta annetun asetuksen säännösten kumoamisesta sekä mainitun asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä, mitä sen johdosta on vaarin otettava 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun asetuksen 14, 15 21–25 sekä 28–31 §, niistä 29 § sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1935 annetussa laissa (63/35), sekä muutetaan mainitun asetuksen 10 § näin kuuluvaksi:

10 §

Yleistä keskuusliikettä varten rakennetun yksityisen rautatien laillistuksesta ja kiinnittämisestä 15 päivänä huhtikuuta 1889 annetun lain säännöksiä sellaisen rautatien ulosmittauksesta ja myymisestä, siihen kiinnitetyn velan siirtymisestä ostajan vastattavaksi sekä kauppahinnan maksamisesta ja tallettamisesta on edelleen noudatettava.

Milloin kiinteätä omaisuutta on jonkin lainkohdan mukaan pidettävä takavarikossa, omaisuus pannaan myymis- tai hukkaamiskiellon alaiseksi niin kuin ulosottolain 7 luvun 3 §:n 1 momentissa on säädetty. Jos on tarjona vaara, että omaisuus huolimattoman hoidon tai muun syyn takia tuntuvasti huononee, sitä hoitamaan voidaan määrätä toimitsija niin kuin ulosottolain 4 luvun 25 §:n 2 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974. Milloin muualla laissa on viitattu nyt kumottuihin säännöksiin, sovelletaan vastaavia, edellä 10 §:ssä taikka ulosottolaissa, kauppakaaressa tai takausmiehen edesvastausvelvollisuuden tarkemmasta määräämisestä annetussa asetuksessa olevia säännöksiä, jotka on lisätty mainittuihin lakeihin niiden muuttamisesta tänään annetuilla laeilla (389/73, 390/73 ja 391/73).

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1973.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.