275/1973

Annettu Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1973

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittäemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun asetuksen (368/61) 32 § seuraavasti:

32§

Perimismaksun saa ulosottomies perimisasiassa, jossa hän sen vuoksi, että tiettyä toimitusta ei lain mukaan ole voitu antaa ulosottoapulaisen tehtävä, tai muutoin erityisistä syistä on suorittanut toimeenpanon kokonaisuudessaan itse.

Muissa tapauksissa saa ulosottomies toimeenpanon valvonnasta ja vastuusta perimisasiassa viidenneksen perimismaksusta sekä ulosottoapulainen perimistehtävän toimittamisesta neljä viidennestä siitä.

Valtiovaranministeriö voi kuitenkin, huomioon ottaen olosuhteet ulosottomiehen toimialueella, ulosotonhaltijan esityksestä tai omasta aloitteestaan, ulosotonhaltijaa kuultuaan, määrätä, että ulosottomiehen osuus perimismaksusta on oleva pienempi ja ulosottoapulaisen osuus suurempi kuin mitä 2 momentissa on säädetty. Nimismiehen ja apulaisnimismiehen toimiessa ulosottomiehenä tilitetään edellä 1―3 momentissa tarkoitettu ulosottomiehen perimismaksu tai perimismaksun osuus valtiolle.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Niskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.