151/1973

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1973.

Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (21/72), näin kuuluvaksi:

12 luku

Asianosaisista

Asianosaisen puhevallan käyttäminen
1 §

Asianosaisena riita-asiassa tai asianomistajana rikosasiassa olevan vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää hänen holhoojansa tai laillisesti määrätty muu edustajansa. Jos vajaavaltaisella on oikeus vallita sitä, mikä on riidan kohteena tai johon rikos on kohdistunut, taikka jos riita tai rikos koskee oikeustointa, jonka tekemiseen hänellä on kelpoisuus, vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus itse yksinään käyttää puhevaltaansa asiassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1973.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1973.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.