150/1973

Annettu Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjuntaainelain (327/69) 10 § näin kuuluvaksi:

10§

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä 9 §:ssä tarkoitetusta vaitiolovelvollisuudesta tai torjunta-aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, kaupasta, säilytyksestä, kuljetuksesta tai käytöstä, on tuomittava, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, torjunta-ainelain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään vuodeksi.

Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä maahantuotu, täällä valmistettu, hallussa pidetty, kuljetettu tai kaupaksi tarjottu tavara taikka sen arvo sekä rikoksen tuottama taloudellinen hyöty voidaan tuomita valtiolle menetetyksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1973.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.