141/1973

Annettu Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisen seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin 20 päivänä kesäkuuta 1963 annettuun lakiin (318/63) uusi näin kuuluva 23 a §:

23a§

Kun menettämisseuraamukseen tuomitun kuoltua on tuomion täytäntöönpanemiseksi ulosmitattu hänen kuolinpesänsä omaisuutta tai sanottua omaisuutta on otettu valtion haltuun, on enempi täytäntöönpano keskeytettävä toistaiseksi. Täytäntöönpanotoimenpiteitä on kuitenkin jatkettava, ellei ulosottomiehelle neljässä kuukaudessa ulosmittaamisesta tai omaisuuden haltuunotosta toimiteta todistusta siitä, että täytäntöönpanon raukeamista koskeva asia on saatettu asianomaisen alioikeuden ratkaistavaksi, tai jos täytäntöönpanon raukeamista koskeva hakemus on lainvoimaisesti hylätty.

Jos ulosmitattu tai haltuunotettu omaisuus on sen laatuista kuin 22 §:ssä on mainittu tai milloin erityiset syyt muutoin niin vaativat, täytäntöönpanoa on 1 momentin säännöksen estämättä omaisuuden arvioimisen jälkeen jatkettava.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1973.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.