27/1973

Annettu Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

Asetus puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista

Pääministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1969 annetun puoluelain (10/ 69) 12 §:n nojalla:

Puoluelain 9 §:ssä tarkoitettu avustus myönnetään puolueelle sen tekemän hakemuksen perusteella. Hakemuksessa puolueen on ilmoitettava niiden puoluetta edustavien kansanedustajien nimet, jotka puoluelain säännösten perusteella luetaan mukaan valtionavustusosuutta laskettaessa, sekä puolueen postisiirtotilin numero. Niiden kansanedustajien osalta, joita valtionavustuksia viimeksi jaettaessa ei ole otettu lukuun puolueen valtionavustusosuutta määrättäessä, tulee puolueen esittää selvitys liittymisestä puolueeseen.

Avustuksen myöntää valtioneuvosto, jonka asiana on myöntämispäätökseen liittää avustuksen maksatusta, käyttämistä, tilitystä ja valvontaa koskevat tarpeellisiksi katsomansa ehdot.

Avustuksen maksaa valtioneuvoston kanslia. Avustus maksetaan puolueen postisiirtotilille.

Avustuksen käyttöä valvoo valtioneuvoston kanslia, joka voi tässä tehtävässä käyttää apunaan valtiontalouden tarkastusvirastoa.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvoston kanslia.

Tällä asetuksella kumotaan puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista 7 päivänä helmikuuta 1969 annettu asetus (97/69).

Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.