759./1972

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1972.

Laki kalastuslain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain 84 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa laissa (403/62), sekä muutetaan 101 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (763/66), näin kuuluvaksi:

101 §.

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain otettava kalatalouden edistämiseen määräraha, joka vastaa ainakin sitä määrää, minkä kolmen edellisen vuoden aikana kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden keskimääräisen lukumäärän ja kulumassa olevan vuoden kalastuksenhoitomaksun suuruuden perusteella laskien on katsottava kalastuksenhoitomaksuina kertyvän. Tarkoitukseen on kuitenkin myönnettävä vähintään se määrä, mikä kalastuksenhoitomaksuina on kertynyt sen vuoden edellisenä vuonna, jota varten tulo- ja menoarvio on laadittu. Määrärahaa käytetään kalavesien hoitoon, kalakantojen parantamiseen, kalastusalan valistustyöhön, kalastusalan järjestöjen toiminnan tukemiseen, kalavesien hoitoon liittyvään tutkimus- ja koetoimintaan sekä kalastuksenhoitomaksun perimisestä aiheutuneiden kustannusten suorittamiseen. Määrärahasta voidaan myöntää avustuksia myös kalastuskunnille ja kalastushoitoyhtymille.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1972.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1972.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Erkki Haukipuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.