556/1972

Annettu Helsingissä 11. päivänä heinäkuuta 1972

Laki torjunta-ainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/69) 4 § 4 momentti ja 12 § näin kuuluviksi:


Valtioneuvosto voi määrätä valtion muun laitoksen tai viranomaisen kasvinsuojelulaitoksen ohella suorittamaan sille 2 momentin mukaan kuuluvia tehtäviä.

12§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1969, ja sillä kumotaan kasvinsuojeluaineista 27 päivänä huhtikuuta 1951 annettu laki (261/51) ja sen nojalla annetut määräykset. Kuitenkin on sillä, joka viimeksi mainitun lain nojalla on saanut luvan pitää kaupan torjunta-ainetta, oikeus myydä sitä aikana, josta säädetään tarkemmin asetuksella. Tämä lain perusteella tapahtuvasta, aikaisemman lain nojalla annetun myyntiluvan uudistamisesta ei peritä 7 §:ssä tarkoitettuja maksuja.

Helsingissä 11. päivänä heinäkuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Leo Happonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.