555/1972

Annettu Helsingissä 11. päivänä heinäkuuta 1972

Laki eräiden valtion eläkkeiden tarkistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Mitä eläkkeen määrän tarkistamisesta on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 16 §:ssä säädetty, on vastaavasti voimassa niiden eläkkeiden tarkistamisesta, jotka on myönnetty tai myönnetään eri lakien ja asetusten nojalla valtion palveluksessa olleelle henkilölle, tai henkilölle, jolla on oikeus valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten tai samojen perusteiden mukaan kuin valtion palveluksessa olleella henkilöllä.

Mitä perhe-eläkkeen määrän tarkistamisesta on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 11 §:ssä säädetty, on vastaavasti voimassa niiden perheeläkkeiden tarkistamisesta, jotka on myönnetty tai myönnetään eri lakien ja asetusten nojalla valtion palveluksessa olleen henkilön jälkeen, sekä niiden perhe-eläkkeiden tarkistamisesta, jotka on myönnetty tai myönnetään valtion varoista soveltuvin osin samojen säännösten tai samojen perusteiden mukaan kuin perhe-eläkkeet valtion palveluksessa olleen henkilön jälkeen.

Mitä 1 ja 2 §:ssä on säädetty, on vastaavasti voimassa niiden eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden tarkistamisesta, jotka on myönnetty tai myönnetään kansanedustajain oikeudesta eläkkeeseen 20 päivänä elokuuta 1948 annetun lain (618/48) tai 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain (330/ 67) nojalla.

Tämän lain mukaisesti tarkistetun eläkkeen vuotuinen määrä tasotetaan samalla tavalla kuin eläkettä myönnettäessä.

Valtiokonttori toimittaa kalenterivuosittain tämän lain mukaisen eläkkeiden määrien tarkistamisen.

Asetuksella annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien ja sillä kumotaan valtion eläkkeiden tarkistamisesta 9 päivän kesäkuuta 1960 annettu laki (278/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tarkistettaessa eläkkeet 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien ensimmäisen kerran tämän lain mukaisesti pidetään tarkistettavana eläkkeen määränä sen määrää 31 päivänä joulukuuta 1971. Tämän määrän katsotaan vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön vuodeksi 1971 vahvistamaa palkkaindeksilukua 216.

Helsingissä 11. päivänä heinäkuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.