373/1972

Annettu Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (847/70), näin kuuluvaksi:

11§

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on säädetty, pidetään valtion Enontekiön ja Utsjoen kunnissa harjoittamasta metsätaloudesta saamana puhtaana tulona verovuonna tapahtuneesta puun myynnistä tai käytöstä saatuja luovutushintoja ja muita vastikkeita sekä metsästä saatuja vahingon- ja muita korvauksia vähennettynä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneilla menoilla hallintomenoja lukuun ottamatta.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1971 toimitettavassa verotuksessa. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vuodelta 1971 toimitettavaa verotusta varten tulee näiden kuntien verolautakuntien tehdä heti tämän lain voimaan tultua ehdotus metsämaan tuottoperusteiksi ja on tällöin muutoinkin noudatettava, mitä verotuslain 68 a §:ssä on säädetty.

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.