357/1972

Annettu Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 6 §, sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä marraskuuta 1944 sekä 10 päivänä tammikuuta ja 30 päivänä toukokuuta 1969 annetuilla laeilla (839/44, 4/69 ja 341/69), ja 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä marraskuuta 1971 annetulla lailla (744/71), näin kuuluviksi:

Vaalioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nainen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt kahdeksantoista vuotta.

Vaalioikeutta vailla on kuitenkin se, joka on todettu syypääksi siihen, että hän edustajanvaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä tai sitä yrittänyt tahi äänestänyt useammassa kuin yhdessä paikassa taikka väkivallalla tai uhkauksilla häirinnyt vaalivapautta, aina kuudennen kalenterivuoden loppuun siitä lukien, kuin lopullinen tuomio asiasta annettiin.

Vaalioikeutetuista laadittavista vaaliluetteloista säädetään lailla.

Vaalikelpoinen edustajaksi on asuinpaikkaan katsomatta jokainen vaalioikeutettu, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt kaksikymmentä vuotta ja joka ei ole holhouksenalainen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1972.

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Pekka Paavola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.