322/1972

Annettu Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 1972

Laki yksityisistä teistä annetun lain 40 ja 41 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 40 ja 41 § näin kuuluviksi:

40§

Tietoimituksen suorittaa maanmittausinsinööri kahden jakotoimituksia varten valitun uskotun miehen taikka kahden tielautakunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset ovat sopineet tienpitoa koskevista kysymyksistä, voidaan toimitus suorittaa ilman uskottuja miehiä taikka tielautakunnan jäseniä.

Tielautakunnan jäsenen oikeudesta saada palkkiota sekä matkakulujen korvausta ja päivärahaa on voimassa, mitä 1 momentissa tarkoitetun uskotun miehen osalta on säädetty.

Sellainen kaupungin tai kauppalan kiinteistöinsinööri, joka saa suorittaa lohkomis- ja eräitä muita maanmittaustoimituksia, saa myös toimipiirissään kunnan suostumuksella suorittaa 1 momentissa tarkoitetun toimituksen.

41§

Määräystä tietoimitukseen on haettava kirjallisesti siltä maanmittaustoimistolta, jonka alueella tie tai suurin osa siitä on.

Hakemukseen on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo niistä kiinteistöistä, maanomistajista, sekä nautinta-, rasite- ja muun käyttöoikeuden samoin kuin määräalan erottamisoikeuden haltijoista, joita toimitus on tarkoitettu välittömästi koskemaan. Mikäli tarkoituksena on saada oikeus ennestään olevaan 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tiehen, riittää ilmoitus siitä, mistä tiestä on kysymys. Jos tällaisen tien osakkaat muodostavat tiekunnan, kuitenkin hakemuksessa mainittava myös toimitsijamies tai joku hoitokunnan varsinainen jäsen. Tämän lisäksi tulee hakemuksesta käydä selville luettelossa mainittujen asianosaisten asuinpaikat ja hakijan postiosoite.


Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 1972.

Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Leo Happonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.