252./1972

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1972.

Laki oikeudenkäymiskaaren luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäymiskaaren 30 lukuun siitä 12 päivänä elokuuta 1960 annetulla lailla (362/60) kumotun 25 §:n tilalle uusi näin kuuluva 25 §:

30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sekä hovioikeuden päätöksen alistamisesta.

25 §.

Korkeimman oikeuden tuomio ja päätös annetaan päivättynä sille päivälle, josta alkaen se on asianosaisen saatavissa. Hakemuskirjoille kirjoitettava päätös, jolla hylätään tai jätetään tutkimatta taikka raukeamaan muu hakemus kuin 3 §:n 1 kohdan nojalla tehty muutoksenhakulupa-anomus, samoin kuin päätös, jolla asiaa ei lopullisesti ratkaista tai joka annetaan tiedoksi vain kirjeellä, voidaan kuitenkin päivätä esittelypäivälle sen mukaan kuin korkeimman oikeuden työjärjestyksessä määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1972.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1972.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Pekka Paavola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.