241/1972

Annettu Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 1972

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 11 §:n 7 momentti sekä lisätään mainittuun pykälään uusi 8, 9 ja 10 momentti seuraavasti:

11 §

Perusteista, joiden mukaan lakisääteistä valtionapua annetaan terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkärien palkkauksesta ja heidän muista taloudellisista eduistaan aiheutuviin kustannuksiin, säädetään asetuksella. Perusteita määrättäessä otetaan huomioon tehtävien laatu ja vastuullisuus, työn suorittamiseen vaadittava koulutus sekä ne taloudelliset edut, jotka kunta ja valtio vastaavanlaisista tehtävistä suorittaa.

Lääkintöhallituksen asiana on päättää asetuksella vahvistettavien perusteiden mukaisesti, miltä osin terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saamat toimenpidepalkkiot otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevana palkkana.

Terveyskeskuksen lääkäri ja hammaslääkäri saa eläkettä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin perustuvan, sellaisen vaihtoehtoisen järjestelmän mukaan, joka on voimassa useimpien peruskuntien osalta.

Mitä edellä 9 momentissa on sanottu, koskee vastaavasti terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin jälkeen suoritettavaa perhe-eläkettä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Osmo Kaipainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.