144/1972

Annettu Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 1972

Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tehtävänä on harjoittaa teknillistä tutkimustyötä ja toimia erikseen määrätyillä aloilla virallisena aineenkoetus- ja tarkastuslaitoksena.

Tutkimuskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa voi olla pääjohtajan, tutkimusjohtajan, laboratorionjohtajan, tutkimusprofessorin, hallintojohtajan, erikoistutkijan, toimistopäällikön, tutkijan ja käyttöinsinöörin virkoja sekä kirjastoamanuenssin, toimistosihteerin, laboratoriomestarin, kanslistin, valvojan ja toimistoapulaisen toimia. Pääjohtajan, tutkimusjohtajan, laboratorionjohtajan, hallintojohtajan, tutkimusprofessorin, erikoistutkijan ja tutkijan virat voivat olla sopimuspalkkaisia.

Tutkimuskeskuksessa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus voi tulo- ja menoarvion puitteissa käyttää tarvittaessa asiantuntijoita sekä tehdä sopimuksia viranomaisten, julkisten laitosten, järjestöjen, yksityisten liikelaitosten ja yksityisten henkilöiden kanssa määriteltyjen tutkimusten suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia muiden teknillistä tutkimustyötä suorittavien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

Tutkimuskeskuksessa toimitetuista tutkimus-, aineenkoetus-, painatus-, patentti- ja kirjallisuuspalvelutehtävistä sekä niihin liittyvistä toimituksista samoin kuin tutkimuskeskuksessa toimeenpannuista opetus- ja neuvontatilaisuuksista perii tutkimuskeskus tilaajalta tai osanottajalta maksun ottaen huomioon suoritetun työn ja muut kustannukset siten kuin asetuksella erikseen säädetään.

Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972, ja sillä kumotaan valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta 16 päivänä tammikuuta 1942 annettu laki (44/42).

Mitä valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta on muualla säädetty, koskee tämän lain tultua voimaan valtion teknillistä tutkimuskeskusta.

Tämän lain voimaan tullessa siirretään valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta lakkautettavan viran haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan uuteen virkaan valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa taikka, mikäli häntä ei siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan, asetetaan lakkautuspalkalle.

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Gunnar Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.