22/1972

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1972.

Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa (148/70), näin kuuluvaksi:

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa, kun virallinen syyttäjä on niissä tehnyt rangaistus- tai muun vaatimuksen tai sellaista asiaa on hänen aloitteestaan oikeudessa käsitelty, sekä asioissa, joissa asianomistaja on vaatinut suoritettavaksi rikokseen perustuvaa vahingonkorvausta tai muuta virallisen syyttäjän jätettyä ajamatta syytettä rikoksesta nuorista rikoksentekijöistä annetun lain nojalla tahi rikoksen tai rikkomuksen vähäpätöisyyden tai vähäisyyden vuoksi taikka ajettua syytteen rangaistusmääräysmenettelyssä tahi tuomioistuimen erotettua asianomistajan rikosasiassa, jossa toimituskirjat edellä sanotun mukaisesti ovat vapaat leimaverosta, esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen erilliseksi asiaksi, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa eikä hovioikeudessa 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin toimituskirja on annettava sen asian johdosta vangittuna olevalle tahi asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle henkilölle; niin myös sellaiset toimituskirjai korkeimmassa oikeudessa, jotka rikokseen perustuvaa vaatimusta koskevassa asiassa annetaan vastaajalle, kun tämän tekemä valitus on johtanut hovioikeuden päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen hänen edukseen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972.

Helsinglssä 14 päivänä tammikuuta 1972.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
K. J. Lång

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.