919/1971

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1971

Laki vähittäiskaupan liikeajasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vähittäiskaupan liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (435/69) nimike sekä 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Laki

vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivänä kello kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä aikana, paitsi lauantaina ja kirkollisen juhlapäivän sekä itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän aattona kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aikana.

Mitä tässä laissa on säädetty ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturin- ja kähertäjänliikkeen harjoittamisesta, koskee myös sellaisen liikehuoneiston aukioloa, jossa tällaista kauppaa tai liikettä harjoitetaan.

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsetäisyyspäivänä ja vapunpäivänä ei ammattimaista vähittäiskauppaa eikä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli 3―6 §:n säännöksistä ei muuta johdu.

Joulun, uudenvuoden, pääsiäisen, helluntain ja juhannuksen aattona ei vähittäiskauppaa ja parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa kello viidentoista jälkeen.


Poliisipiirin päälliköllä on oikeus määräämillään ehdoilla antaa lupa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun liikehuoneiston aukioloon 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä sellaisen näyttelyn järjestämistä varten, jonka yhteydessä ei tapahdu myyntiä tai suoriteta maksullisia palveluja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi, milloin erityiset syyt sitä puoltavat, myöntää määrääminsä ehdoin poikkeuksia siitä, milloin ammattimaista vähittäiskauppaa ja parturin- ja kähertäjänliikettä saadaan harjoittaa.Tämä laki tulee voiman 1 päivänä tammikuuta 1972.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Gunnar Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.