875/1971

Annettu Helsingissä 17 joulukuuta 1971.

Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Liikennevakuutusta koskevien eri lakien nojalla sekä niissä olevien perusteiden mukaisesti henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan kalenterivuosittain maan yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:n soveltamista varten.

2 §

Jos henkilövahingon johdosta suoritettava jatkuva korvaus vaihdetaan sitä vastaavaksi pääomaksi, on tämän lain mukainen korotus otettava huomioon pääoma-arvoa määrättessä.

3 §

Tämän lain mukaisen korotuksen on velvollinen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyhtiö, liikennevakuutusyhdistys tai tapaturmavirasto.

Korotuksista vakuutusyhtiöille ja liikennevakuutusyhdistyksille vuosittain aiheutuvien menojen rahoittamista varten on tarpeellinen erä otettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti huomioon liikennevakuutuslaissa säädettyä vakuutusmaksua määrättäessä. Sanottujen korotusten rahoittamiseen tarvittava vakuutusmaksujen osa jaetaan vakuutusyhtiöiden ja liikennevakuutusyhdistyksen kesken sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

4 §

Sovellettaessa tätä lakia ennen vuotta 1971 sattuneen liikennevahingon perusteella henkilövahingon johdosta maksettaviin jatkuviin korvauksiin korotetaan peruskorvaus vuoden 1971 tasolle kertomalla se jäljempänä mainitulla sen ajanjakson kertoimella, jona liikennevahinko on sattunut:

Liikennevahingon sattumisaika Kerroin
1925-1935 107,2
1936 102,7
1937 90,3
1938 86,1
1939 82,6
1940 73,5
1941 59,2
1942 46,7
1943 39,9
1944 34,6
1945 18,6
1946 13,6
1947 10,1
1948 6,88
1949 6,48
1950 5,40
1951 3,99
1952 3,84
1953 3,79
1954 3,70
1955 3,56
1956 3,16
1957 3,00
1958 2,83
1959 2,65
1960 2,52
1961 2,34
1962 2,20
1963 2,06
1964 1,80
1965 1,61
1966 1,56
1967 1,40
1968 1,27
1969 1,16
1970 1,08
5 §

Tarkemmat säännökset tämä lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972, ja sillä kumotaan kalliinajanlisien maksamisesta liikennevahingonkorvauksiin 17 päivänä huhtikuuta 1964 annettu laki (185/64).

Korvaukset suoritetaan tämän lain mukaisesti tarkistettuina ensimmäisen kerran 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien.

Helsingissä 17 joulukuuta 1971.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.