863/1971

Annettu Helsingissä 10. päivänä joulukuuta 1971

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (790/68), näin kuuluvaksi:

24§

Virka- tai työsuhteessa Suomen Pankkiin ja sen setelipainoon olevalla henkilöllä on oikeus pankin varoista kustannettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1971, josta lukien maksetaan myös tämän lain mukaiset suoritukset.

Helsingissä 10. päivänä joulukuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Jorma Uitto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.