744/1971

Annettu Helsingissä 10. päivänä marraskuuta 1971

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 7 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä marraskuuta 1944 annetussa laissa (839/44), näin kuuluvaksi:

Vaalikelpoinen edustajaksi on asuinpaikkaan katsomatta jokainen vaalioikeutettu, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt kaksikymmentä vuotta.

Edustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasta, asevelvollisuuttaan suorittavaa henkilöä lukuun ottamatta.


Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 1971.

Helsingissä 10. päivänä marraskuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
K. J. Lång

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.