621/1971

Annettu Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1971

Radiovastuuasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun radiovastuulain (219/71) 8 §:n nojalla:

Tämä asetus koskee radiovastuulaissa (219/ 71) tarkoitettua ohjelmaa, jota valtakunnallista yleisradiotoimintaa harjoittava Oy. Yleisradio Ab. lähettää sille myönnetyn luvan nojalla.

Jos lupa yleisradiotoiminnan harjoittamiseen myönnetään jollekin toiselle, on radiovastuulain täytäntöönpanosta siltä osin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Vastaavaksi ohjelmatoimittajaksi voidaan määrätä vain sellainen henkilö, jolla on riittävä kokemus ohjelmatoiminnasta ja joka itsenäisesti kykenee harkitsemaan täyttääkö ohjelma radiovastuulain mukaiset vaatimukset.

Vastaavalle ohjelmatoimittajalle annettava määräys voi koskea joko yksittäistä ohjelmaa tai määrättyä ohjelmaryhmää.

Radiovastuulain 5 §:ssä tarkoitettuun luetteloon on mainitussa laissa määrättyjen tietojen lisäksi merkittävä jokaisen erillisen ohjelman lähettämisen arvioitu alkamisajankohta.

Jokaisesta luetteloon tehdystä merkinnästä on luettelossa mainittava ajankohta, milloin merkintä on tehty.

Luetteloa on säilytettävä yhtiön toimitalossa sellaisessa paikassa, että yleisöllä on valtion virastoissa noudatettavana työaikana mahdollisuus saada luettelon sisällöstä tietoja. Luettelon sijaintipaikasta on jokaisen kuukauden 1 ja 15 päivänä uutislähetysten yhteydessä annettava ilmoitus.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma tallennetaan ääninauhalle.

Tallennettua ohjelmaa ei saa hävittää ennen kuin vähintään kolme kuukautta on kulunut ohjelman lähettämisestä.

Yhtiö on velvollinen järjestämään syyttäjäviranomaiselle sekä jokaiselle, joka katsoo joutuneensa radiovastuulaissa tarkoitetun rikollisen teon kohteeksi tai kärsineensä vahinkoa sellaisen teon johdosta, mahdollisuuden saada yhtiön sitä varten varaamissa tiloissa seurata tallennettua ohjelmaa, johon rikollisen teon ilmoitetaan sisältyneen. Yhtiön on vaadittaessa annettava asianomaiselle kirjallisena se, mitä tällaisessa ohjelmassa on lausuttu. Tätä ei kuitenkaan ole noudatettava, milloin on ilmeistä, ettei se, joka pyytää saada seurata tallennettua ohjelmaa tai joka pyytää saada siinä lausutun kirjallisena, voi olla asianomistaja asiassa.

Tehtävistä, jotka yhtiö tämän pykälän nojalla on suorittanut, sillä ei ole oikeutta saada korvausta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1971.

Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Mikko Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.