505/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (464/69), sekä lisätään lakiin uusi 28 a § seuraavasti:

15§

Päivärahaa suoritetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta taikka jota seuraavan kuukauden alusta lukien vakuutettu alkaa saada kansaneläkelain mukaista työttömyyseläkettä.

23a§

Jos vakuutettu on saanut työkyvyttömyysajalta työttömyyskorvauksesta 22 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (645/67) mukaista työttömyyskorvausta tai valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päivänä maaliskuuta 1934 annetussa laissa (125/34, 328/60) tarkoitetun työttömyyskassan maksamaa työttömyysavustusta, suoritetaan samalta ajalta tuleva päiväraha maksetun korvauksen tai avustuksen määrään saakka asianomaiselle työvoimatoimikunnalle tai työttömyyskassalle. Näin suoritetusta päivärahan määrästä on vastaavasti voimassa, mitä 23 §:n 3 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sosiaali- ja terveysministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.