492/1971

Annettu Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä lisätään lakiin uusi 3 a § ja 12 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Edellä 4 §:n 1―4 ryhmiin kuuluvien viranomaisten ja eräiden asetuksella erikseen määrättyjen 5 ryhmään luettujen oikeuslaitokseen kuuluvien viranomaisten toimituskirjoista suoritetaan ainoastaan leimaveroa.

Muiden kuin edellä tarkoitettujen ryhmään luettujen sekä ryhmään 6 kuuluvien viranomaisten toimituskirjoista maksetaan leimaveron lisäksi tai yksinomaan lunastusta tai muita maksuja sen mukaan kuin erikseen säädetään. Sama on voimassa myös niistä karttajäljennöksistä ja -otteista, jotka laaditaan maanmittaushallituksessa ja maanmittauskonttoreissa.


8a§

Niiden 5 ryhmään kuuluvien viranomaisten antamat asiakirjat, joiden toimituskirjoista suoritetaan ainoastaan leimaveroa, on varustettava edellä 6 §:ssä tarkoitetun leiman lisäksi tai yksinomaan leimalla, joka vastaa muiden samaan ryhmään kuuluvien viranomaisten ottamaa lunastusta tai toimituspalkkiota.

12§

Edellä tässä pykälässä säädetty leimaverovapaus ei kuitenkaan koske 3 a §:ssä tarkoitettua leimaveroa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1971.

Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Mikko Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.