234/1971

Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1971

Laki säännöllisen, yleisen väestölaskennan toimittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan säännöllisen, yleisen väestölaskennan toimittamisesta 8 päivänä huhtikuuta 1938 annetun lain (154/38) nimike ja 4 § sekä lisätään lakiin uusi 5, 6, 7 ja 8 § seuraavasti:

Väestölaskentalaki.

Laskentaa varten annettuja tietoja sisältäviä asiakirjoja, karttoja, piirroksia, kuvia, filmejä, magneettinauhoja, reikäkortteja ja muuta niihin verrattavaa aineistoa saa käyttää vain sellaisten tilastojen ja muiden tutkimusten laatimiseen, joista ei koidu vahinkoa tai muuta haittaa ilmoitusvelvolliselle. Aineiston käyttämisen on tapahduttava laskennan suorittajan valvonnassa.

Edellä 1 momentissa säädetty ei koske tietoja rakennusten karttakoordinaateista. Näiden tietojen käytöstä säädetään asetuksella.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) säännöksiä ei ole sovellettava laskentaa varten annettuja tietoja sisältävään aineistoon.

Jokainen laskennan toimittamiseen osallistuva tai laskentaa varten annettuja tietoja muutoin käsittelevä on velvollinen pitämään salassa, mitä hän laskentaa varten annetuista tiedoista tai aineistosta on saanut tietää ilmoitusvelvollisesta tai tämän olosuhteista.

Joka rikkoo 6 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei tekoa ole rangaistava virkarikoksena, väestölaskentatietojen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Valto Käkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.