21/1971

Annettu Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun lain (235/29) 6 §,sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1957 annetulla lailla (409/57) ja 5 päivänä helmikuuta 1965 annetulla lailla (41/65), näin kuuluvaksi:

Lapsella, joka on kihlakumppanien siittämä tai jonka vanhemmat sittemmin ovat kihlautuneet, on samanlainen oikeudellinen asema kuin sellaisella avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella, jonka lapsen isä on säädetyssä järjestyksessä tunnustanut.

Niihin lapsiin, jotka on siitetty ennen avioliittolain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä lasten oikeudellisesta asemasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.