19./1971

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1971.

Laki hallitusmuodon muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan hallitusmuodon 49 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä huhtikuuta 1957 annetussa laissa (176/57), näin kuuluvaksi:

49 §.

Varsinaisilla valtiopäiviilä on, siina jarjestyksessä kuin eduskunnan puhemiehen vaalista on säädetty, neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava eteväksi laintuntijaksi tietty henkilö eduskunnan oikeusasiamiehenä valvomaan, eduskunnan hänelle laatiman johtosäännön mukaan, lakien noudattamista tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toiminnassa. Jos oikeusasiamies kuolee tai eroaa toimestaan ennen toimikauden päättymistä, eduskunta voi valita toimikauden loppuajaksi uuden oikeusasiamiehen. Samassa järjestyksessä ja yhtä pitkäksi ajaksi valitaan myös apulaisoikeusasiamies, joka avustaa oikeusasiamiestä ja tarvittaessa astuu hänen sijaansa, sekä varamies, joka apulaisoikeusasiamiehen estyneenä ollessa tarpeen mukaan hoitaa hänen tehtäviään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1972. Lain voimaantullessa lakkaa aikaisemman lain mukainen eduskunnan oikeusasiamiehen varamiehen toimi.

Apulaisoikeusasiamiehen ja tämän lain mukaisen varamiehen ensimmäinen toimikausi alkaa lain voimaantulopäivästä. Vaali voidaan toimittaa ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1971.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.