18/1971

Annettu Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä maaliskuuta 1970 raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/70) 1 §:n 3 kohta ja 3 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen naisen pyynnöstä keskeyttää:


3) kun hänet on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 20 luvun 1 tai 2 §:ssä, 5 §:n 1 momentissa tai 7 §:ssä;

Kun nainen on saatettu raskaaksi olosuhteissa joita tarkoitetaan rikoslain 20 luvun 1 tai 2 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa, ei raskautta saa keskeyttää, ellei rikoksesta ole nostettu syytettä tai sitä ole ilmoitettu syytteeseen pantavaksi taikka rikoksen tapahtumista asian johdosta toimitetun poliisitutkinnan perusteella ole pidettävä ilmeisenä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 1971

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.