17/1971

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1971.

Laki ottolapsista annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä kesäkuuta 1925 ottolapsista annetun lain (208/25) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (44/65), näin kuuluvaksi:

4 §

Ottovanhemman ja ottolapsen väliseen suhteeseen on sovellettava, mitä laissa on säädetty vanhemmista ja lapsista, ellei tästä laista tai erityisistä säännöksistä muuta johdu. Kuitenkin on ottolapsi uskonnonvapauslain 6 §:ssä mainitussa suhteessa samassa asemassa kuin kasvattilapsi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1971.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1971.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. oikeusministeri
Kristian Gestrin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.