915/1970

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1970

Asetus uskonnonvapauslain täytäntäänpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/22) 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (659/68) 4 § ja 5 § sekä 14 §, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä toukokuuta 1962 annetussa asetuksessa (320/62), sekä lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa (614/69), uusi 4 momentti seuraavasti.


Erokirjan vastaanottamisen ilmoittamisesta on voimassa, mitä väestökirja-asetuksen (198/ 70) 19 §:ssä on säädetty.

Henkilöistä, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan, pitää henkikirjoittaja väestörekisteriä, niin kuin väestökirjalaissa (141/69) on säädetty.

Kun henkilö liittyy evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan, on vastaanottavan seurakunnan asianomaisen viranomaisen viipymättä ilmoitettava siitä sille henkikirjoittajalle tai kirkonkirjanpitäjälle, jonka pitämään väestörekisteriin tai kirkonkirjaan henkilö kuuluu.

Kun henkilö liittyy muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan taikka eroaa tällaisesta yhdyskunnasta, on asianomaisen yhdyskunnan tai seurakunnan viranomaisen viipymättä ilmoitettava siitä sille henkikirjoittajalle, jonka pitämään väestörekisteriin henkilö kuuluu.

Uskonnonvapauslain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus on viisitoista vuotta täyttäneen itsensä henkilökohtaisesti annettava joko kirjallisesti tai kahden todistajan läsnäollessa suullisesti.

Uskonnonvapauslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta tai siihen liittymisestä sekä vanhempien tai sen heistä, joka lasta kasvattaa, taikka holhoojan suostumus on annettava henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai kahden todistajan läsnäollessa suullisesti.

14§

Uskonnonvapauslain 23 §:ssä tarkoitettuun jäsenluetteloon on merkittävä yhdyskunnan jäsenistä ja heidän lapsistaan ainakin seuraavat tiedot:

1) sukunimi ja etunimet;

2) väestökirja-asetuksessa tarkoitettu henkilötunnus;

3) kansalaisuus;

4) kotikunta; sekä

5) päivä, jolloin henkilö on tullut yhdyskunnan tai seurakunnan jäseneksi, ja päivä, jolloi hän on eronnut siitä tai kuollut.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Jaakko Itälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.