860/1970

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1970

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 30 a § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1969 annetussa laissa (895/69), näin kuuluvaksi:

30a§

Kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970―1975 annetussa laissa (876/69) tarkoitetuilla kehitysalueilla olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja ja kehitysalueilla sijaitsevassa kaupungissa tai kauppalassa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos luovutus tapahtuu vuosina 1970―1975 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (894/69) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai tuotantolaitoksen laajennusta varten, tai vastaanottajan ollessa tulo- ja omaisuusverolain 24 §:n 5 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta, sellaisen uuden rakennuksen omistamista ja hallintaa varten, jonka huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti edellä mainituissa laeissa tarkoitettua tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten hallinnassa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti noudatettava, jos luovutus tapahtuu vuosina 1971―1975 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden matkailuyritystoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (859/70) tarkoitettua uutta matkailuyritystä tai matkailuyrityksen laajennusta varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei luovutuskirja kuitenkaan ole leimaverosta vapaa suuremmalta osalta kauppahintaa, kuin mitä siitä asianomaisen verotoimiston antamalla todistuksella on selvitetty kohdistuvan tuotannollisen toiminnan tai matkailuyritystoiminnan kannalta tarpeellisiin rakennuksiin ja niiden tonttimaahan.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Carl Olof Tallgren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.