665/1970

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, lisätään edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 4 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1947 ja 28 päivänä joulukuuta 1962 annetuilla laeilla (950/47 ja 680/62) muutettuna, uusi näin kuuluva 4 momentti:

4 §.

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, koskee soveltuvin osin myös eduskunnan palkkavaltuuskunnan jäseniä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1970.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Valto Käkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.