454/1970

Annettu Helsingissä 7. päivänä heinäkuuta 1970

Laki valiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, lisätään valtiopäiväjärjestyksen 8 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (4/69), uusi 2 momentti, jolloin entinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 10 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Edustajantoimi ei lakkaa sen johdosta, että edustajaksi valittu vaalitoimituksen jälkeen asevelvollisena astunut palvelukseen vakinaisessa väessä tai siviilipalvelukseen.


10§

Edustajaksi valitun edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jolloin hän on 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa palveluksessa. Tänä aikana edustaja ei saa osallistua valtiopäivätoimiin.

Helsingissä 7. päivänä heinäkuuta 1970

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Keijo Liinamaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.