184/1970

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1970

Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Milloin tieliikenteen turvaamiseksi on tarpeen asettaa liikennemerkki yleisen ja yksityisen tien liittymäkohtaan yksityisen tien varteen, on se viipymättä asetettava yleisen tien tienpitoviranomaisen harkinnan mukaan ja sen toimesta.

2 §

Tämän lain nojalla asetetut liikennemerkit jäävät 1 §:ssä mainitun tienpitoaviranomaisen hoitoon.

3 §

Mitä edellä tässä laissa on säädetty yksityisestä tiestä, koskee myös rakennuskaavatietä. Tämän lain säännöksiä on soveltuvin kohdin noudatettava myös silloin, kun yksityinen tie liittyy katuun tai rakennuskaavatiehen tahi muuhun asema- tai rakennuskaavan mukaiseen näihin verrattavaan liikenneväylään, kuitenkin niin, että yleisen tien tiepitoviranomaista vastaa tällöin asianomainen kunnallinen viranomainen.

4 §

Tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1970

Tasavallan presidentti
URHO KEKKONEN

Liikenneministeri
Paavo Aitio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.