148/1970

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmiikuuta 1970.

Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 1 päivänä huhtikuuta 1966 annetussa laissa (198/66), näin kuuluvaksi:

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa, kun virallinen syyttäjä on niissä tehnyt rangaistus- tai muun vaatimuksen tai sellaista asiaa on hänen aloitteestaan oikeudessa käsitelty taikka kun asianomistaja on oikeudessa vaatinut suoritettavaksi rikokseen perustuvaa vahingonkorvausta tai muuta ja virallinen syyttäjä on jättänyt ajamatta syytettä nuorista rikoksentekijöistä annetun lain nojalla tahi rikoksen tai rikkomuksen vähäpätöisyyden tai vähäisyyden vuoksi taikka ajanut syytteen rangaistusmääräysmenettelyssä, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa eikä hovioikeudessa 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin toimituskirja on annettava sen asian johdosta vangittuna olevalle tahi asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle henkilölle; niin myös sellaiset rikosasiain toimituskirjat korkeimmassa oikeudessa, jotka annetaan syytetylle, kun tämän tekemä valitus on johtanut hovioikeuden päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen hänen edukseen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1970.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1970.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. oikeusministeri
S. Suorttanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.