131/1970

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1970.

Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta

Valtioneuvosto on tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta 20 päivänä elokuuta 1948 annetun lain (610/48) sekä sen voimassaoloajan pitentämisestä 3 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain 1/65) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt, että sovellettaessa 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 10, 11, 12, 16, 20 ja 48 §:ää:

1) 10 §:ssä mainitun 1 200 markan sijasta on käytettävä 3 140 markkaa;

2) 11 §:ssä mainitun 200 markan sijasta on käytettävä 1 000 markkaa;

3) 12 §:ssä säädettyjen markkamäärien sijasta on käytettävä

sanotun pykälän 1 momentissa mainitun 20 markan sijasta 100 markkaa ja 2 momentissa mainitun 10 markan sijasta 50 markkaa;

4) 16 §:ssä säädettyjen markkamäärien sijasta on käytettävä

sanotun pykälän 2 momentissa mainitun 500 markan sijasta 1 300 markkaa ja 4 momentissa mainitun 200 markan sijasta 400 markkaa, 5 000 markan sijasta 10 000 markkaa, 500 markan sijasta 1 000 markkaa ja 2 500 markan sijasta 5 100 markkaa;

5) 20 §:ssä säädettyjen markkamäärien sijasta on käytettävä

sanotun pykälän 1 momentissa mainitun 5 markan sijasta 13 markkaa ja 2 momentissa mainitun 1 markan sijasta 2 markkaa 50 penniä; sekä

6) 48 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun 30 markan sijasta on käytettävä 160 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1970, ja sillä kumotaan tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1968 annettu valtioneuvoston päätös (84/68).

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1970

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Hallitusneuvos
Olavi Alanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.